Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i veien

Publisert av Hanne Sjølie 09:47, man. 8 juni 2015

Dypt hull i veien ved Høye, noen hundre meter nord for Deset i Åmot

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no