Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Støttemur raser og trær tar opp i strømførende ledninger.

Rapportert anonymt 15:27, tor. 11 juni 2015

Hei, det er trær som tar i størmførende ledinger i johan bjerknes vei 1. I Svelvikveien 76 har gjerde og støttemur ut til Johan Bjerknes vei blitt skadet. Denne støttemuren med tilhørende gjerde er til ekstrem stor rasfare for barn og andre forbipaserende som går/kjører opp og ned gata! Må straks prioriteres reparert før alvorlig ulykke inntreffer! Videre bør det vurdes sterkt å sette opp fartsdumper i gata. Det er dessverre mange som bruker veien som om det skulle være racing bane her!!!!

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no