Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Innkjøring til hus mangler asfalt så skader på bil må påregnes

Rapportert anonymt 20:47, ons. 17 juni 2015

Innkjøring til hus, Leknesvegen 359, er blitt for brå da asfalt/oljegrus ikke er blitt lagt inn her noen sinne. Nå etter siste lag med asfalt på vegen tar bilen nedi asfaltkanten når en kjører opp til hus. Det er vanlig å legge asfalt inn mot avkjøringer, men ikke blitt gjort her eller ved garasjen like ved. Anmoder om at dette blir gjort så dere ikke får erstatningskrav på våre to biler, pga skade.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no