Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Fartsgrense

Publisert av Rolf Enstad 08:22, tor. 2 juli 2015

Fartsgrensen på 111 fra krysset med 754 til Småland er idag satt til 70 km/t. Dette er etter min og mange andres mening noe for høy fart. En mer passende fart på denne strekningen som bl.a. går forbi et meget benyttet idrettsanlegg og som blir benyttet til turgåing og trening, ville være 60 km/t.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no