Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende skilting av veinavn

Rapportert anonymt 07:05, ons. 22 juli 2015

Det mangler alminnelig skilting av veinavn på Nipe. Slik skilting ser ut til å være gjennomført i andre deler av kommunen samt i hele Tvedestrand kommune.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no