Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i veibanen

Rapportert anonymt 12:51, tir. 4 august 2015

Hull i veibanen som kun er fylt med løs masse

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no