Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Skilting av blindveier

Publisert av Nina Veronica Lindland 09:12, tor. 13 august 2015

Må settes opp skilt som varsler trafikken, spesielt tungtransport om blindvei/smale veier, er ikke snuplass som er tilpasset store kjøretøy. Dette gjelder ned siste del av hovedvei, inn til Hestnesveien og Stetindveien.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no