Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Skolevei

Rapportert anonymt 23:45, tir. 29 mars 2011

Mangler gatelys på mesteparten av denne strekningen som av kommunen blir anbefalt brukt som skolevei for barneskoleelever.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no