Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende asfaltering

Rapportert anonymt 23:46, tir. 29 mars 2011

I fjor høst ble vegen gravd opp, og det er enda ikke blitt asfaltert, til tross for at kommunen lovde å gjøre det i høst. Vegen er nå meget hullete og stygg.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no