Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Dårlig skiltet til Furukvisten - 1

Rapportert anonymt 15:36, ons. 9 september 2015

I krysset Knatrebakkveien/ Furuveien er skilt "Furuveien" knapt lesbart - som fører til at mange oppfatter Furuveien som Furukvisten.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no