Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys Østvikaveien

Rapportert anonymt 20:57, man. 14 september 2015

Mangler gatelys hele veien fra E6 og inn til Østvika.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no