Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Vegen sprekk opp

Rapportert anonymt 22:00, ons. 30 mars 2011

Lang breid sprekke midt i vei bane. ca 200meter lang og 10cm breid

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no