Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Storing i veibanen

Rapportert anonymt 14:24, tor. 31 mars 2011

Veien er nedsenkt og sporete fra krysset(esso) til ungdomskulen.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no