Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hullete og dårlig veg

Rapportert anonymt 11:15, man. 12 oktober 2015

Vegen er i veldig dårlig forfatning. Mange stor hull i det faste dekket langs hele Kalfossvegen. Håper det blir utbedret snarest da det er farlig å både gå og sykle langs vegen mtp de store hullene i vegen.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no