Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Defekt gatelys i undergangen i Sentrumsgata

Publisert av Vidar Tuer 10:00, ons. 28 oktober 2015

Defekt gatelys i Sentrumsgata i undergangen under RV2

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no