Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys

Publisert av May Silje Findahl 07:59, tir. 1 desember 2015

Gatelys utenfor Bjønnkroken 33 har vært mørkt en stund. Vil gjerne ha tilbake lyset :-)

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no