Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Defekte gatelys

Publisert av Halgeir Kippernes 06:26, ons. 2 desember 2015

Flere defekte gatelys mellom Bremsnes Skole og rundkjøringen ved sykehjems bakken, meget farlig pga. mørke soner i veibanen

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no