Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys mangler på strekning

Publisert av Trygve Flathen 06:14, man. 7 desember 2015

Lyktene virker ikke på en strekning på noen hundre meter.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no