Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Strøing

Rapportert anonymt 11:23, ons. 16 desember 2015

Gatene på storhaugen er strødd i dag, men Freigstien frem til snuplass er glemt.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no