Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys som ikke har fungert på lenge

Rapportert anonymt 12:25, ons. 23 desember 2015

Gatelyset har ikke fungert i dette krysset på svært lang tid.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no