Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i asfalten

Rapportert anonymt 20:18, ons. 30 desember 2015

Hull i asfalt ved Alvanutvegen 26.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no