Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i veien

Rapportert anonymt 19:38, ons. 27 januar 2016

Hull i vei, mangler asfalt i kjørespor

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no