Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Dårlig brøyting mellom Parkgata 3 og Doktor Lies gate

Publisert av Inger-Torill Bakke 10:49, ons. 10 februar 2016

Denne dårlig brøytingen i skråveien opp fra Parkgata, skaper store probemer for gående. Spesielt ser vi at turister som skal til ABC-hotellet i Parkgata 4, har store problemer med koffertene sine når de kommer opp fra Strandskillet og skal videre opp. Fint hvis dette kan følges opp. Det var faktisk mye bedre i tidligere år. Men det er kanskje ny entreprenør her nå? Det virker sånn.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no