Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Veien går fullstendig i oppløsning

Rapportert anonymt 00:14, tir. 5 april 2016

Gammel grøft som sveller opp gjennom asfaltdekket, er ikke forsvarlig å kjøre på. Vei må stenges eller repareres snarest.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no