Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Stor dyp grop langs hele innkjørselen

Publisert av John Doe 16:01, lør. 9 april 2016

I det man svinger ned mot Løkendalen er det en grop som går langs hele kjørefeltet. Dette fører til at man må være ekstremt varsom når man kjører over vegen samt at dette kan skape farlige situasjoner med biler som kjører på 178, da man må stoppe nesten helt opp.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no