Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Ødelagt stikkrenne.

Rapportert anonymt 00:57, søn. 17 april 2016

Ødelagt stikkrenne i Skiferveien 5 tvinger smeltevann inn på eiendommer. Stikkrennen er fylt igjen og dermed presses vannet over veien og inn på eiendommer. Må ordnes nå! Har vært påpekt flere ganger. Forsikringsselskap kommer på banen om dette ikkje ordnes snarest.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no