Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Store hull og skarpe asfaltkanter.

Rapportert anonymt 21:41, ons. 25 mai 2016

Store hull og asfaltkanter og humper skaper skade på bil. Medfører at bilister prøver å unngå skader ved å kjære på gal side av veien. Farlig! Må ordnes raset!

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no