Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Farlig hull midt i veien

Publisert av Hanne Sjølie 21:07, man. 30 mai 2016

Farlig hull i asfalten midt i veien i svingen rett nord for avkjøring til Hanseberget, sør for Deset

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no