Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Høy hastighet i 60-sone

Rapportert anonymt 14:10, lør. 9 juli 2016

Vi bor langs en 60-sone og her er det mange som rett og slett grisekjører. Jeg klager ikke over at folk ligger 10-15 over, men når det blir 20 - 30 - 40 er det en annen sak. Vi har små barn og dyr, huset ligger tett på veien, under bakketopp og har en utkjørsel med meget dårlig sikt nordover (bakketopp/sving). Våre naboer og vi føler at dette problemet bare blir større og større, og at hastigheten bare øker. Jeg vet ikke om noe kan gjøres men ønsker at noen ville se på dette problemet. Snittmåling over noen dager?

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no