Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Skilt for fartsbegreninsning i sjøen Nipekilen

Rapportert anonymt 21:01, man. 25 juli 2016

Det vises til Forskrift om endring i forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 6, Risør kommune, Aust-Agder - https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2011-01-18-48 I Nipekilen er farstbegrensningsskiltene plassert lenger inn i fjorden enn der fartsbegrensningen begynner. Da det er mange badende i ytre del av Nipekilen foreslås det å sette opp skilt der begrensningen faktisk begynner, ref forskriften.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no