Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Solørvegen rv 2

Publisert av Per Arne Sannes 18:49, ons. 10 august 2016

Ved flaminko pizza i solørvegen, har plassert utebukker med reklame på fortau der det er grei ferdsel med rullestol, slik skiltene nå er plassert må en komme seg over nedsenkingen i fortauet for takrenner..jo færre slike nedsenkninger, blir det ok å passere med elektrisk rullestol

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no