Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Feil høyde på fartsdump i forhold til fartsgrense på stedet

Publisert av Ole Erik Skare 13:47, tir. 23 august 2016

Fartsgrensen er 50 km/t, men fartsdump er laget for maks 30 km/t.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no