Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Stort hull i fylkesvei - Biørneveien - v/Skolekryss- Kragerø

Publisert av Paula Hobbs 12:42, ons. 24 august 2016

24.08.2016 - Det er stort, dypt hull ved skolekrysset på fylkesvei - Biørnevien i Kragerø. Hullet er ved enden av skoleveien men ansees allikevel å være på fylkesvei. Ved dette krysset ferdes det mange barn, syklister, biler, rullestolbrukere m.m. til både skole og svømmehall. Bør sees på øyeblikkelig!!

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no