Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Pærer gåen i gatelysene

Rapportert anonymt 22:38, tor. 7 april 2011

Gatelyset på toppen av Havekleiva (toppen av bakken fra Haven) er gåen, samt gatelyset på toppen av den lille bakken etter fotballbanen i Sanna (vis a vis det grå huset). Det var også tidligere et gatelys på toppen av bakken ned mot Sanna (overfor postkassene), etter at stormen Tuva rev ned dette er den aldri blitt erstattet - det er et stort ønske om at man kan få den erstattet. [Kartet som er vedlagt er meget upresist for øya vår, så følg heller beskrivelsen i teksten.]

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no