Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende veiskilt og sperre av blindvei

Rapportert anonymt 23:33, tor. 25 august 2016

Når en kommer kjørende Storegutvegen fra vest mot markert rundkjøring mangler det veiskilt som viser at man må ta første vei ut av rundkjøringen for å kjøre veien mot Oslo, Åmot etc. Mange ukjente velger å kjøre rett frem og videre inn på Bygdevegen som er markert som en blindvei. Dette var opprinnelig en blindvei, men sperring er fjernet så det er fullt mulig å kjøre ut på E134.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no