Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Omdefinering

Publisert av Rolf Enstad 12:45, tor. 1 september 2016

Det bør utredes om Kirkegata i Levanger burde omdefineres fra forkjørsveg til vanlig veg med vikeplikt fra høyre. Det vil bedre avviklingen fra sidegatene i tider med mye trafikk og dempe hastigheten på trafikken. Ikke alle respekterer fartssoneskiltene.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no