Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Defekt gatelys

Publisert av Stig Brattli 07:25, fre. 16 september 2016

Gatelyset langs Fjordvegen er defekt ved felles avkjøring til Fjordvegen 512 til 520.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no