Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Flere gatelys virker ikke

Rapportert anonymt 21:05, man. 19 september 2016

Gatelysene fra rosfjordkrysset og ned til Rosfjord camping virker ikke Har vært ute av drift i mer enn 2mnd

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no