Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys mangler

Publisert av Lise Brun Øvergård 00:11, lør. 24 september 2016

Gatelyset rett før asylmottaket har vært mørkt siden gatelysene ble skrudd på.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no