Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Veilys

Publisert av Nils Ove Skalltje 11:19, lør. 24 september 2016

Veilysene fungerer ikke!

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no