Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Høg kantstein ved avkjørsel frå offentleg veg

Rapportert anonymt 21:15, man. 26 september 2016

Ved avkjøringa til eigedom nummer 22 i Haslevegen i Volda er det benytta høg kantstein, eller det manglar nedsenka kantstein. Dei andre eigedomane i nabolaget har nedsenka kantstein for avkjøring. Vegvesenet si handbok for veg- og gateutforming antydar at det skal benyttast lav kantstein ved avkjøring frå offentleg veg til eigedomar. Denne kantsteinen er så bratt at den kan skade både dekk og felg for dei som benyttar avkjøringa. Kan kommunen bytte til nedsenka kantstein slik dei andre eigedomane har?

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no