Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys er ddt

Publisert av Eilef Johan Gard 08:15, fre. 7 oktober 2016

Gatelyset langs fylkesvegen frå hurtigbåtkaien og ca 500 meter oppover er ute av drift ca ei veke.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no