Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Veglys

Rapportert anonymt 20:53, ons. 12 oktober 2016

3 eller flere lys for Fv755 er slukket. Dette berører også tilhørende gangfelt. 3 eller flere lys over Straumbrua (100 meter nordover) er også slukket med samme omfang med tanke på myke trafikanter.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no