Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende snøbrøyting i undergang

Publisert av Ole Gorm Berg 21:00, man. 7 mars 2011

I hele vinter har det ikke vært måkt i undergangen under Sorenskriverveien. Nå har det blitt isete og glatt.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no