Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mangler lys

Publisert av Lars Aamodt 07:13, tir. 25 oktober 2016

Lysarmatur lyser ikke

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no