Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Farlig og nesten ikke kjørbar grusvei.

Rapportert anonymt 20:20, tir. 25 oktober 2016

Manglende/dårlig vedlikehold har ført til store huller i veibanen flere steder og fare for skader på kjøretøy er overhengende. Posten nekter å kjøre ut på denne strekningen. Grus er lagt i dunger langs veien for lenge siden, men fremdeles ikke fylt ut i hullene.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no