Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys defekt

Rapportert anonymt 11:35, fre. 28 oktober 2016

Gatelysene langs Utøyvegen, v/krysset til RV761 slår seg av og på. Virker en stund igjen (2-3 minutter) før de igjen slår seg av. Dette er et uoversiktlig kryss hvor det er mange skole-elever som krysser veien.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no