Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Lys lyser ikkje

Publisert av Knut Arne Nygård 21:09, tir. 12 april 2011

Lysa i undergangen under E39 fungerer ikkje.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no