Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

07.11.16: Manglende snørydding og strøing på p-plass for kommunens ansatte.

Rapportert anonymt 10:43, ons. 9 november 2016

07.11.16: Manglende snørydding og strøing på p-plass for kommunens ansatte. Glatt.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no