Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Sprekk i vegbane

Rapportert anonymt 20:56, tir. 12 april 2011

Sprekk: ca 25 m lang,20 cm bred og 15 cm dyp.I vegbanen på rv 33.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no